Lägenheter
  Lediga lokaler
  Information
  Personal
     
     
  Anny och Ragnar
Wikstens stiftelse

 

 
 

RAWI är Piteå kommuns största privata fastighetsägare med 1100 lägenheter och 200 lokaler i Piteå. Vi kan erbjuda lägenheter och attraktiva lokaler med centralt läge till konkurrens-kraftiga hyresnivåer.
 


Som gäst hos oss ger vi dig alltid den service du behöver. Här kan du enkelt fylla i Felanmälan samt hitta rätt person att kontakta när du behöver oss.
 
 

 

POLISHUSET

Nu är bygget igång. Prospekt och information om lägenheter, tillgängligt. Besök vår utställning i Gamla Bryggeriet 1 trappa, samt

kontakta RAWI kundtjänst 0911 150 40 för att ställa er i kö.

 

HYRESGÄSTUNDERSÖKNING

Vi har nu fått resultatet från vår Lägenhetshyresgästundersökning. Vi är stolta över resultatet som visar att vi har ett nöjdhetsvärde på 74 av 100 och ett lojalitets-värde på 82 av 100. Båda värdena är 5 punkter högre än medeltalet av de i undersökningen deltagande fastighetsföretagen.  

Stort tack till alla (483) som svarat på enkäten. Vi kommer att använda era svar i vårt kontinuerliga arbete med att ytterligare förbättra nöjdheten hos våra hyresgäster.

 

 

 

© Fastighets AB RAWI  •  Bryggargatan 14, 941 63 PITEÅ  •  Tel 0911-150 40, Fax 0911-23 40 99  •  rawi@rawi.se